Taidegalleria / ArtGallery

Täällä on muutamia satunnaisia esimerkkejä maalauksistani eri vuosilta ja eri tyyleistä

Kantaaottavia/symbolisia Political/symbolism:

”Ihmisen tilanne on kuitenkin se, ettei moraalin turvaverkkoa ole. Yksikään Jumala, yksikään tieteellinen laki tai mikään määrä eettistä sementtiä ei voi suojella meitä vaaroilta, jotka meitä vaanivat, jos putoamme moraalinuoralta, jolla ihmisinä olemme tuomitut tanssimaan.     Kenan Malik, Moraalin suuntaa etsimässä – etiikan maailmanhistoria s.427, Niin&Näin, Tampere 2016 (suomentaja Tapani Kilpeläinen)
The human condition is, however, that of possessing no moral safety net. No God, no scientific law, nor yet any amount of ethical concrete, can protect us from the danger of falling off the moral tightrope that we are condemned to walk as human beings. It can be a highly disconcerting prospect. Or it can be a highly exhilarating one. The choice is ours.     Kenan Malik, The Quest for a moral compass, Atlantic books Ltd, 2014
Sarja Rajalla/ Serie At the Border, 2017:
Sarja: 5B5W5Q  /  Serie: 5B5W5Q
Viisi eriväristä mustaa, viisi eriväristä valkoista ja viisi kysymystä, 2018  / Five different colors of black, five different colors of white and five questions.

Symbolisia/Symbolism:

Abstraktiota/Abstract

Realismia/ Realism

OTHERS

Kvartetti (quartet)
Kuoro (choir)
Rupitellaan (frog chat)

home