(scroll down for english version)

Yksin, kaksin vai peräti oppaan kanssa? Pitääkö teoksella olla nimi ja taiteilijan selostus tavoitteistaan katsojan näkyvillä? Vai olisiko parempi saada oma vaikutelmansa ilman mitään ennakkotietoa ja taidekriitikon johdatusta?

Yksin taidenäyttelyitä kiertäessään voi pysähtyä yksittäisen teoksen äärelle juuri niin pitkään kuin haluaa ja keskittyä omiin ajatuksiinsa kenenkään häiritsemättä. Se on omalla tavallaan antoisaa. Teos kietoutuu katsomisen kautta omaan historiaani, ymmärrykseeni taiteesta ja tunne-elämääni.

Ystävän kanssa taidenäyttelyistä kiertäessä saa samasta teoksesta näkökulmia, joita ei ehkä olisi muuten tullut ajatelleeksi. Mutta se edellyttää, että teoksesta tai näyttelystä keskustellaan. On kiinnostavaa miten eri tavoin ihmiset näkevät ja kokevat saman teoksen kukin omasta taustaan lähtien. 

Hyvä taideopas osaa kertoa taiteilijasta, hänen tuotannostaan ja yksittäisistä teoksista asioita, joita et ehkä olisi itse saanut selvitettyä kohtuullisella ajankäytöllä. Hyvällä oppaalla on taustallaan alan koulutus ja pitkä kokemus. Usein minulle täysin käsittämätön teos avautuu kiinnostavana, kun kuulen siihen liittyvän tarinan.

Itse nautin näistä kaikista tavoista ja niiden tarjoamista erilaisista mahdollisuuksista tutustua taiteeseen. Jokainen tapa tuo oman lisänsä omaan ymmärrykseeni taiteesta. Mitä enemmän tutustun taiteen historiaan ja teoriaan sekä saan kokemusta erilaisesta taiteesta, sitä enemmän saan myös jokaisen yksittäisen teoksen katsomisesta. Katsomisen tavat voivat vaihdella. Minulle ei ole yhtä ainoaa oikeaa katsomisen vaihtoehtoa – yksin tai seurassa, teoksen taustat annettuna tai ilman. Kaikki käy ja samat teokset voi katsoa useaan kertaan. Oleellisempaa on vääntää itsensä liikkeelle museoihin ja gallerioihin, katsoa teoksia eikä ainostaan nähdä ne. Se on aina palkitsevaa.

***

What is the best way to get acquainted with art?

Alone, with a friend or even with a guide? Does the artwork have to have the name and artist’s description of his/hers goals visible to the viewer? Or would it be better to have your own impression without any prior knowledge and guidance on the art critic.

When visiting alone in art exhibitions, one can stop at a single work for as long as you want and concentrate on your own thoughts without disturbing anybody. It is in its own way productive. The work is intertwined through viewing through my own history, my understanding of art and my emotional life.

When traveling with a friend in an art exhibition, you get views from the same work that you might not have thought of otherwise. But it requires that a work or exhibition be discussed. It is always interesting how different people view and experience the same work each time from their own background.

A good art guide can tell about things about the artist, his productions, and individual works that you might not have been able to figure out with reasonable time. Good guides are backed by training and long experience in the art field. Often, a completely inconceivable work opens up to me when I hear the related story. 

I personally enjoy all these ways and the different possibilities they offer to get to know the art. Each way will add to my own understanding of art. The more I get to know the history and the theory of art, and I have the experience of a different art, the more I get to see every single work. The ways of viewing can vary. For me, there is not one single right choice – alone or in company, the background of the work given or not. Everything is going on and the same works can be viewed several times. It is more important to turn yourself into museums and galleries, see the Artworks, not only look at them. It is always rewarding.

Home